เจดีย์ใส่พระธาตุ
300.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ที่ใส่พระธาตุ หรือ เถ้ากระดูก บรรพบุรุษ ไว้บูชา ในห้องพระ ฯลฯ

ที่ใส่พระธาตุ หรือ อัฐิบรรพบุรุษ เถ้ากระดูก บรรพบุรุษ

(ห่อผ้าขาวบางก่อนแล้วจึงใส่ไว้ในเจดีย์ หรือพระอบ)

บูชาในห้องพระ

หลากหลายขนาด