ทรงเจดีย์ (ขนาดใหญ่XL )
480.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ที่ใส่พระธาตุ หรือ อัฐิบรรพบุรุษ เถ้ากระดูก บรรพบุรุษ

(ห่อผ้าขาวบางก่อนแล้วจึงใส่ไว้ในเจดีย์)

บูชาในห้องพระ ทรงเจดีย์ (ขนาดใหญ่XL )

ส่วนฐานพลาสติกกว้าง 6 cm.

ส่วนฐานด้านในกว้าง 4 cm.

ความสูงด้านใน 5.5 cm.

ความสูง โดยรวม 14 cm.