ทรงพระอบ(ขนาดใหญL)
280.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เบอร์2

ที่ใส่พระธาตุ หรือ เถ้ากระดูก บรรพบุรุษ ไว้บูชา ในห้องพระ ฯลฯ

ที่ใส่พระธาตุ หรือ อัฐิบรรพบุรุษ เถ้ากระดูก บรรพบุรุษ

(ห่อผ้าขาวบางก่อนแล้วจึงใส่ไว้ในเจดีย์ หรือพระอบ)

บูชาในห้องพระ

ส่วนฐานพลาสติกกว้าง 3 cm.

ส่วนด้านในกว้าง 4 cm.

ความสูง โดยรวม 6 cm.